Opintojen ohjaus ja suunnittelu

Opinto-ohjauksen sisältö ja tavoitteet

Lukioaikana opiskelijoille järjestetään opinto-ohjaustunteja sekä heillä on myös mahdollisuus hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opiskelijat tekevät vierailuja eri oppilaitoksiin, ja eri oppilaitosten edustajat käyvät myös vierailulla lukiolla.

Opinto-ohjauksen aikataulu:

1. opiskeluvuotena opiskelija perehdytetään lukio-opiskeluun.

2. opiskeluvuotena ohjaus painottuu jatko-opintoihin ja uravalintaan.

3. opiskeluvuotena keskitytään ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskelussa, opinto-ohjelman laatimisessa, ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa sekä jatkokoulutuksen ja uravalinnan suunnittelussa.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä rehtorin, muiden opettajien ja erityisesti ryhmänohjaajan kanssa. Ohjaustoiminta sisältää opinto-ohjauksen tunnit, henkilökohtaisen ohjauksen ja pienryhmäohjauksen sekä vierailut messuille, oppilaitoksiin ja yrityksiin. Ohjaukseen sisältyy myös monenlaista yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja ohjaa, seuraa ja valvoo jokaisen ryhmäänsä kuuluvan opiskelijan opiskelun sujumista ja edistymistä. Ryhmänohjaaja on ensisijainen yhdysside opiskelijan huoltajan ja koulun välillä. Ryhmänohjaaja kutsuu tarvittaessa koolle moniammatillisen asiantuntijaryhmän (rehtori, OPO, terveydenhoitaja, kuraattori, huoltajat ja opiskelija itse) ratkomaan opintoja häiritseviä tekijöitä.

Aineenopettajat

Aineenopettajat keskittyvät ko. aineen opiskelun ohjaukseen ja seurantaan. Aineenopettaja ilmoittaa mahdollisista opiskeluongelmista (poissaolo, opintomenestys, etenemiseste) opiskelijan ryhmänohjaajalle ja opinto-ohjaajalle.

Tutorit

Tutorit perehdyttävät alkavat opiskelijat lukuvuoden alussa koulun tiloihin ja toimintatapoihin. Tutorit myös järjestävät ryhmäytymistä ja yhteishenkeä tukevia tapahtumia pitkin vuotta.

Ryhmänohjaustuokiot

Ryhmänohjaustuokiot ovat tärkeitä tiedotus- ja kohtaamistilanteita, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä ja tulla kuulluksi. Ryhmänohjauksen ajankohta sovitaan aina syksyllä, ja se on pääsääntöisesti sama koko lukuvuoden. Ryhmänohjaajan puoleen voi kääntyä myös henkilökohtaisesti.

Ryhmänohjaustuokiot ovat osa opinto-ohjausmoduulia.

Lukion moduulit ja niiden valinta

Pakolliset moduulit

Pakolliset moduulit ovat yhteisiä kaikille.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit 

Pakollisten sekä valinnaisten moduulien sisältöjen pohjalta laaditaan yo-kokeiden tehtävät, joten kannattaa valita mahdollisimman paljon valinnaisia moduuleja niistä aineista, joita aikoo kirjoittaa.

Paikalliset valinnaiset moduulit 

Paikallisia valinnaisia moduuleja järjestetään opiskelijoiden mieltymysten ja tarpeiden mukaisesti. Opintojen loppuvaiheilla olevat kertausmoduulit valmentavat ylioppilaskirjoituksiin.

Tukimoduulit 

Tukimoduuleissa kerrataan keskeisiä asioita ja ohjataan onnistumaan lukio-opinnoissa.

Lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa. Opinto-ohjelma suunnitellaan opintojen alussa, ja siinä huomioidaan myös ylioppilaskirjoitusten ajoitus. Ylioppilastutkinnon suorittaminen on mahdollista hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle.

Opinto-ohjelman laatiminen

Valinnat kannattaa kohdistaa niihin aineisiin, joita aikoo kirjoittaa yo-kokeessa ja jotka jatko-opintojen kannalta ovat tarpeellisia. Oma kiinnostus ja aikaisempi taito tietysti merkitsevät myös paljon. Valinnoista muodostuu opintosuunnitelma, sen myötä yo-kirjoitussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma. Suunnitelmat elävät lukioaikana ja niitä ylläpidetään koulun hallintojärjestelmässä. Lukuvuotta koskeva suunnitelma ja yo-suunnitelma näkyvät jaksotodistuksessa.

Oma opinto-ohjelma laaditaan lukiomme tuntijaon perusteella. Moduulien valinnat tehdään Wilmassa, jossa näkyvät myös koko vuoden lukujärjestykset. Toisinaan jotkut ryhmät kasvavat liian suuriksi, ja koulu joutuu ohjaamaan opiskelijoita muuhun kuin heidän alun perin valitsemaansa ryhmään.

Lukiolaisen on viisasta tehdä alustava suunnitelma koko lukioajaksi, melko tarkka lukuvuodeksi ja tarkka suunnitelma alkavan jakson ajaksi. Sitovat valinnat alkavalle jaksolle on tehtävä koulun ilmoittamana aikana. Opiskelijan tulee pitää mielessä valintoja tehdessään, että ne sopivat hänen tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Näin opiskelija valmistautuu riittävän tehokkaasti omiin ylioppilaskirjoituksiinsa.

Matematiikassa on kaksi tasoa, joista voi valita itselleen sopivan. Valinnastaan epävarman kannattaa aloittaa pitkällä matematiikalla ja vaihtaa sitten, jos ei menesty. Tason valinta on tehtävä ensimmäisenä lukuvuonna, koska sen jälkeen sen vaihto voi tuottaa ongelmia. Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen moduuleja luetaan hyväksi seuraavasti: LOPS2021 MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB8 ja MAA8 → MAB5 ja MAA9 → MAB7; LOPS2016 MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5.

Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia valinnaisia moduuleja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Käytännön ohjeita valintojen oikea-aikaiseen suorittamiseen

Valinta-vuosi

Jakso

Aineet

Merkitys

1

1/2

Saksa / ranska

Toinen näistä on hyvä aloittaa tässä vaiheessa. Myöhemmin ei ehdi suorittamaan riittävää määrää kirjoituksiin. Moduulit lasketaan suoritetuiksi, vaikka aineen opiskelun keskeyttäisi myöhemmin.

1

2

MA tukimoduuli

Tukee matematiikan lukio-opintojen sujumista

1

2

Pitkä / lyhyt matematiikka

Pitkässä matematiikassa on moduuleja koko lukion opiskeluajaksi. Pitkän matematiikan moduulit ovat muunnettavissa lyhyen moduuleiksi.

1

2

Kemia

Valinnaisten moduulien opiskelu alkaa.

1

3

Liikunta / musiikki / kuvataide /

EN ja RU tukimoduulit

Näiden aineiden opiskelun laajuus on hyvä tietää tässä vaiheessa.

Englannin ja ruotsin opiskeluun tukea.

1

4

Psykologia / Fysiikka (FY = 2. vuosi)

Aineet, jotka aikoo kirjoittaa ennen 3. vuoden kevättä

Vain toisesta voi oppitunneilla suorittaa yo-kirjoituksiin tarvittavan määrän moduuleja.

Hyvään tulokseen pääsemiseksi kirjoitettavaa ainetta on opiskeltava laajasti.