Opiskelun ohje

Lukion opiskelun ohje

Tämä ohje on tarkoitettu tuleville sekä nykyisille Oulaisten lukion opiskelijoille. Täältä löydät tarpeellisia tietoja ja käytännön ohjeita lukio-opiskelua varten.

Opiskelun ohjeessa selitetään, mitä vaaditaan lukion suorittamiseen ja ylioppilaaksi valmistumiseen Oulaisten lukiossa. Lukio on hyvä ponnahduslauta mihin suuntaan ikinä haluatkaan jatkaa. Lukio tarjoaa laajan yleissivistyksen, joka auttaa opintojen lisäksi myös tulevaisuuden työelämässä. Lukio antaa sinulle suoran korkeakoulukelpoisuuden.

Jotta lukiomme oppimäärän suorittaneet ja ylioppilaaksi kirjoittaneet menestyisivät elämässään, sisältää opetussuunnitelmamme seuraavan toiminta-ajatuksen: 

Turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä edistämme
opiskelijoidemme aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja
ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten.


Koulumme toiminta-ajatus sisältää terveyden, terveen itsetunnon, hyvät ihmissuhteet ja positiivisen elämänasenteen koulutyötä ohjaavina arvostuksina. Toimintamme on järjestetty siten, että lukiotamme käyvät opiskelijat pystyvät kasvamaan hyvään elämään koulun painotuksia hyödyntäen. Sisäisin ja ulkoisin tukipalveluin ennaltaehkäistään ja hoidetaan esiin tulevat työyhteisön ja opiskelun ongelmat.