Työvoimaa yrityksille

Lisäpalkkatuki työnantajalle

Oulaisten kaupungin lisäpalkkatuki työnantajille työllistämisen tueksi

Avustuksen tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä, parantaa välityömarkkinoiden toimivuutta ja ehkäistä ja vähentää rakenteellista työttömyyttä. Avustus on osa Oulaisten kaupungin työllisyydenhoitoa. Oulaisten kaupunki myöntää yrityksille ja yhdistyksille avustusta niiden työllistäessä vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömänä olleen henkilön.

Avustuksen suuruus on 350 € kuukaudessa ja sitä maksetaan 6 kuukauden ajan.

Palkka-avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti työllisyysmäärärahojen rajoissa.

Haku tapahtuu kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa kaupungin kotisivuilta ja kaupungintalon neuvonnasta. Erillisiä hakuaikoja ei ole.

Myöntämisedellytykset:

  • Avustusta voidaan maksaa yritykselle, rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle oulaistelaisen henkilön työllistämiseen.
  • Avustusta myönnetään vain uusiin työsuhteisiin.
  • Avustusta myönnetään vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneesta työttömänä olleesta henkilöstä, jolle TE-toimisto myöntää palkkatukea. (Henkilölle maksettavan palkkatuen määrä selviää TE-toimistosta. TE-toimiston palkkatuki on työttömyyden pituudesta riippuen 30, 40 tai 50 % palkattavan henkilön kuukausittaisista palkkauskustannuksista).
  • Kaupunki selvittää, täyttääkö palkattu henkilö kaupungin avustuksen myöntämisen ehdot.
  • Työllistettävälle henkilölle on maksettava kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työsuhteen on oltava vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta.
  • Avustusta myönnetään työntekijää kohden enintään 6 kuukautta.
  • Avustus maksetaan vain palkkakustannuksiin.
  • Työnantaja laskuttaa tuen kuukausittain jälkikäteen.


Hakeminen:
Kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa kaupungin kotisivuilta ja kaupungintalon neuvonnasta. Erillisiä hakuaikoja ei ole.

(Katso liitteet.)

Lisätietoja:

  • Sari Vierimaa, p. 044 4793258

Saatavuusharkinta

Työvoimaa ETA-alueen ulkopuolelta

Työvoimakoulutus yrityksille

Opas rekrykoulutuksen järjestämiseksi