Viemäriliikelaitos

Viemäriliikelaitos on Oulaisten kaupungin liikelaitos ja huolehtii jätevesien ja sadevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Liikelaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Liikelaitoksen johtajana toimii tekninen johtaja ja käyttöpäällikkönä kuntatekniikan päällikkö. Liikelaitoksella on yksi päätoiminen työntekijä puhdistamonhoitajana. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Sarvantien varressa lähellä Pyhäjokea.

Viemäriliikelaitoksen on Vesihuoltolain mukaisesti rahoitettava tuloillaan menonsa. Liikelaitoksella on käytössään perusmaksu, jonka suuruus on 1.7.2020 alkaen 37,20 €/ty/v (sis. alv 24 %). Ty on sama kuin Oulaisten vesiosuuskunnan tariffiyksikkö. Jätevesitaksan suuruus on 1.4.2021 alkaen 1,74 €/m3 (sis. alv. 24 %). Liittymismaksun suuruus vaihtelee alueittain 1.600–4.600 €.

Jäteveden laskutus tapahtuu vesilaskutuksen yhteydessä Oulaisten vesiosuuskunnan toimesta niiltä vedenkuluttajilta, jotka on liitetty Oulaisten kaupungin
jätevesiverkostoon.

Viemäriliikelaitoksen toiminta-alue

Oulaisten kaupunki on laajentanut viemäriliikelaitoksen toiminta-aluetta Törmäperälle, Halmeperälle Halmetien eteläosaan ja Piipsjärven Koskelanperällä Piipsanjoen länsipuolelle. Nykyinen toiminta-alue kattaa em. lisäksi asemakaava-alueen, Ojakankaantien alueen ja Piipsjärven vuosina 2004 – 2005 rakennetun alueen.

Viemäriliikelaitoksen maksuluokkakartta 

Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai kuuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessansekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

Tekninen lautakunta on 5.9.2021 päättänyt asettaa Oulaisten Vesiosuuskunnan ja Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitoksen toiminta-aluekartat julkisesti nähtäville Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti 21 vuorokaudeksi, pyytää luonnoksista tarvittavat laiusunnot ja varata alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi.

Toiminta-aluekartat asetetaan julkisesti nähtäville 14.10 - 3.11.2021 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen, Lautatarhankatu 7 A sekä sähköisenä tälle nettisivulle.

Mahdolliet mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 3.11.2021 klo 15.00 mennessä tekniselle lautakunnalle, Osoite Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi. 

Kuulutus nähtävilläolosta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, raportti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue-esitys, kartta

Viemäriliikelaitoksen toiminta-alue-esitys, kartta 

 

 

 

Tekninen keskus
Lautatarhankatu 7 A
86300 Oulainen

Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
p. 044 4793250
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi
 

Viemäriliittymissopimukset

Sopimukset ja tekniset liittymisasiat

Kuntatekniikan päällikkö
Tero Kahlos
p. 044 4793254
tero.kahlos@oulainen.fi

Laskutus

Kirjanpitäjä
Juuli Aksila
p. 044 4793225
juuli.aksila@oulainen.fi

Oulaisten Jätevedenpuhdistamo

os. Sarvantie 120
86300 Oulainen

Avoinna:
ma - to klo 7.00 - 16.00
pe klo 7.00 - 14.00

Puhdistamon hoitaja
Esa Ruokokoski
p. 044 4793513

Viemäriliikelaitoksen päivystysnumero

p. 050 5403644

Linkkejä

Oulaisten Vesiosuuskunta

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriliikelaitoksen hinta-aluekartta