Yo-tutkinto

Opintosuunnitelma

Opintojen alussa tehdään opetushenkilöstön tuella henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää

  • opiskelusuunnitelman
  • ylioppilastutkintosuunnitelman sekä
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Ylioppilastutkintosuunnitelma

Yo-suunnitelma sisältää kirjoitettavat oppiaineet ja niiden suoritusajankohdat. Samalla se ohjaa kurssien valintaa. Pääosin kirjoituksen ajoitetaan abivuoden syksylle ja keväälle.

Ylioppilastutkintoon täytyy valita vähintään viisi koetta. Viimeistään syksyllä 2021 tutkinnon aloittaneilla on vähintään neljä koetta.

  • äidinkielen koe on kaikille pakollinen.

Seuraavista on valittava neljä (kolme) koetta: 

  • toinen kotimainen kieli
  • vieras kieli
  • matematiikka
  • reaalikoe

Näistä viidestä äidinkieli ja neljä (kolme) muuta on valittava pakollisiksi kokeiksi. Ylimääräisiä kokeita voi kirjoittaa niin monta kuin haluaa.

Kokelaan on suoritettava vähintään yhdessä pakollisessa aineessa pitkän oppimäärän koe. Halutessaan kokelas voi suorittaa useampiakin pitkän oppimäärän kokeita. Niitä järjestetään matematiikassa ja kielissä.

Uudessa tutkintorakenteessa, keväällä 2022 tutkintonsa aloittavilla, ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Ylioppilastutkintoon kannattaa suunnitella huolella yhdessä opinto-ohjaajan kanssa jatkokoulutustoiveita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Ylioppilastutkinto pitää suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, joten älä siis aloita tutkintoasi liian aikaisin! Tutkintoa voi täydentää myöhemmin.

Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua, kun kaikki pakolliset moduulit/kurssit on suoritettu. Hyödyllistä on opiskella myös valtakunnallisia valinnaisia moduuleja ja yo-kokeisiin valmistavat abimoduulit. Kokeen kysymykset perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten moduulien sisältöihin.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haettaessa voit tulla valituksi jo yo-tutkintotodistuksellasi. Tutustu opintopolku.fi ja oppilaitosten Hakijoille-sivustoihin hyödyntääksesi tietoja suunnitteluusi.
 

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta löydät osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/.