Info

Abi-info

Käy Wilmassa säännöllisesti! Kaikki tarvittava tieto kulkee yleensä sitä kautta.

Opintosuunnitelma
Lukiossa sinulle on tehty henkilökohtainen opintosuunnitelma (kurssivalinnat, opintojen keston suunnittelu...), yo-suunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma. Etenkin yo-suunnitelman pitäminen ajan tasalla on hyvin tärkeää, joten tarkista tasaisin väliajoin suunnitelmiesi paikkaansapitävyys.

Kurssit
Valmistuaksesi ylioppilaaksi (lukion päättötodistusta varten) tarvitset vähintään 150 opintopistettä / 75 kurssia. Kurssimäärien kertymistä kannattaa seurata ja tarkkailla säännöllisesti, ja pyrkiä siihen, ettei kursseja jää kesken (K). Kesken jääneet kurssit kannattaa kuitenkin hoitaa mahdollisimman nopeasti pois alta.

Pyri siihen, että penkkareihin (helmikuun puoliväliin) mennessä kurssimäärä on täynnä. Jos kurssimäärä ei siihen mennessä täyty, aikaa loppujen suorittamiseen on huhtikuun loppuun saakka, jos haluat valmistua keväällä.

Kirjoitettavista aineista kannattaa valita abimoduulit (=kertauskurssit), jos mahdollista.

Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinto koostuu vähintään viidestä aineesta. Äidinkieli on kaikille pakollinen suoritettava, ja sen lisäksi on valittava vähintään neljä seuraavista: vieras kieli, toinen kotimainen kieli, reaali tai matematiikka. Vähintään yksi koe täytyy suorittaa pitkän oppimäärän kokeena.

Reaalikokeet on jaettu kahdelle päivälle. Jos aikoo kirjoittaa useamman kuin yhden aineen samalta päivältä, täytyy tutkintoa hajauttaa.
Reaali I: Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
Reaali II: Uskonto, elämänkatsomustieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede

Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle. Tutkintokerrat ovat syksyllä (syyskuussa) ja keväällä (maalis-huhtikuussa).

Arvosanoja ovat L E M C B A i. Pisterajat vaihtelevat aine- ja vuosikohtaisesti. Edellisten vuosien ja tutkintokertojen pisterajat löydät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Hylätty arvosana ei välttämättä haittaa ylioppilaaksi pääsyä, sillä saatat saada muista aineista tarpeeksi kompensaatiopisteitä. Hylättyyn arvosanan (i) tarvitaan 10 pistettä. Kompensaatiopisteet saadaan laskemalla hyväksytyistä arvosanoista saadut pisteet yhteen. Pisteitä saa seuraavasti: L (7p.), E (6p.), M (5p.), C (4p.), B (3p.) ja A (2p.).

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytysti suoritetun kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Päivitetyimmän tiedon löydät ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta.

Yhteishaku
Lukio antaa sinulle suoran korkeakoulukelpoisuuden, joten jatko-opintojen suhteen on laajasti valinnanvaraa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi voit hakea myös toisen ammatilliseen perusopetukseen.

Toisen asteen koulutuksiin haetaan jatkuvassa haussa.
Korkeakoulujen ensimmäinen hakuaika (mm. taideyliopisto, korkeakoulujen vieraskieliset koulutukset...) on tammikuussa.
Korkeakoulujen toinen hakuaika on maalis-huhtikuussa.
Lisäksi joillain koulutuksilla ja oppilaitoksilla, kuten poliisiammattikorkeakoululla, saattaa olla omat hakuajat. Niistä saat lisätietoa opolta.

Opinto-ohjaaja tiedottaa tarkemmista päivämääristä opotunneilla.

Useisiin korkeakouluihin voi päästä suoraan hyvällä ylioppilastodistuksella. Jos yo-todistuksen arvosanat eivät riitä valintaan, korkeakouluun päästäkseen täytyy käydä valintakokeissa. Valintakokeisiin ei yleensä tule erillistä kutsua, joten ota itse selvää, missä ja milloin sinun täytyy olla paikalla, ja mitä kirjoja tai materiaaleja täytyy lukea. Joissakin kouluissa on myös ennakkotehtäviä, joten muista tehdä ja palauttaa ne annettujen päivämäärien aikana.

Tarkempaa tietoa yhteishausta saat opolta ja opintopolusta. Jos jatko-opinnot vielä mietityttävät, tee esimerkiksi ammatinvalintatestejä, käy koulujen omilla nettisivuilla tai varaa aika opolle ilmoitustaululta. Abivuoden aikana tehdään myös vierailuja oppilaitoksiin ja tunneilla käy opiskelijoita esittelemässä koulutuksiaan.