Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtäväalueena on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittaminen.

Keskusvaaliautakunnassa on viisi jäsentä. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.
 

Jäsenet:
Maarit Grekula, pj.
Minna Jylkkä, vpj.
Raimo Kolppanen
Jouko Lauronen
Eeva Tyyskä