Kuntakokeilu

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan.

Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Työllisyyskokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. 

Oulainen on mukana alueellisessa työllisyyden kuntakokeilussa, johon kuuluvat myös Kalajoki, Ylivieska, Alavieska ja Merijärvi. Kuntakokeilussa työnhakijoiden työllistymistä vahvistetaan yhdistämällä valtion ja kunnan resursseja, osaamista ja palveluja.

Kuntakokeilun asiakkaita ovat ne työttömät

  • työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan
  • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
  • maahanmuuttajat
  • vieraskieliset

Kuntakokeilun tavoitteena on parantaa asiakkaan työllistymistä. Asiakkaille tarjottavaa palvelua täydennetään sovittamalla työllisyys-, koulutus sekä sosiaali- ja terveyspalveluita nykyistä paremmin yhteen. 

Lisää aiheesta: