Oppiaineet

Biologia

Englanti

Erityisopetus

Espanja

Fysiikka

Historia

Italia

Kemia

Kotitalous

Kuvataide

Liikunta

Maantieto

Matematiikka

Musiikki

Opinto-ohjaus

Psykologia

Ranska

Ruotsi

Saksa

Tekninen työ

Tekstiilityö

Terveystieto

Uskonto/elämänkatsomustieto

Venäjä

Yhteiskuntaoppi

Äidinkieli ja kirjallisuus