Suunnittelutarve ja poikkeaminen

Suunnittelutarve

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Sellaiselle rakennettaessa tarvitaan kaupunginhallituksen hyväksymä suunnittelutarveratkaisupäätös ennen varsinaisen rakennusluvan käsittelyä. Päätöksen valmistelu tapahtuu rakennusvalvonnassa, jonne hakemus liitteineen tulee toimittaa. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on hakemuksesta riippuen yleensä 1-2 kuukautta.

Poikkeaminen

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin yleis- tai asemakaavaa tai jonka alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista säädöksistä ja määräyksistä. Poikkeamisluvan ratkaisee kaupunginhallitus. Päätöksen valmistelu tapahtuu rakennusvalvonnassa, jonne hakemus liitteineen tulee toimittaa. Poikkeamisluvan käsittelyaika on yleensä 1-2 kuukautta.

Hakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus tai poikkeamishakemus tehdään lomakkeella, joka täytetään kaikilta osin. Lomakkeessa annetaan tiedot luvan hakijasta, rakennuspaikasta ja toimenpiteestä. Lisäksi hakemuksessa annetaan selvitys, minkä säännöksen nojalla tai mistä säännöksistä lupaa haetaan.

Hakemukseen tulee yleensä liittää:

  • Omistus- tai hallintaoikeusselvitys. Tähän käy lainhuutotodistus, jonka saa hakemisen yhteydessä tekniseltä toimistolta

  • Kartta- tai asemakaavaote. Tämän saa hakemisen yhteydessä tekniseltä toimistolta

  • Asemapiirustus

  • Naapureiden kuuleminen. Yleensä poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun yhteydessä suoritetaan laajempi naapurin kuuleminen kuin rakennusluvassa yleisesti.

  • Muita asiakirjoja hankkeen laatu huomioon ottaen.

Tekninen keskus
Lautatarhankatu 7 A
86300 Oulainen

Rakennustarkastaja
Veijo Hemmilä
p. 044 4793231
veijo.hemmila@oulainen.fi