Suunnittelutarve ja poikkeaminen

Suunnittelutarve

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Sellaiselle rakennettaessa tarvitaan kaupunginhallituksen hyväksymä suunnittelutarveratkaisupäätös ennen varsinaisen rakennusluvan käsittelyä. Päätöksen valmistelu tapahtuu rakennusvalvonnassa, jonne hakemus liitteineen tulee toimittaa. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on hakemuksesta riippuen yleensä 1-2 kuukautta.

Poikkeaminen

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin yleis- tai asemakaavaa tai jonka alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista säädöksistä ja määräyksistä. Poikkeamisluvan ratkaisee kaupunginhallitus. Päätöksen valmistelu tapahtuu rakennusvalvonnassa, jonne hakemus liitteineen tulee toimittaa. Poikkeamisluvan käsittelyaika on yleensä 1-2 kuukautta.

Hakeminen

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen voidaan hakea sähköisesti Lupapisteen kautta.

Hakemuksessa annetaan tiedot luvan hakijasta, rakennuspaikasta ja toimenpiteestä. Lisäksi hakemuksessa annetaan selvitys, minkä säännöksen nojalla tai mistä säännöksistä lupaa haetaan. Myös naapureiden kuulemisen voi tehdä sähköisesti Lupapisteen kautta sähköpostiosoitteilla. 

Hakemukseen tulee yleensä liittää:

  • Asemapiirustus

  • Naapureiden kuuleminen. Myös hakija voi tehdä naapureiden kuulemisen sähköisesti Lupapisteen kautta sähköpostiosoitteilla tai naapurin kuulemiseen tarkoitetulla paperilomakkeella.

  • Omistus- tai hallintaoikeusselvitys. Tekninen toimisto liittää tämän hakemukselle.

  • Kartta- tai asemakaavaote. Tekninen toimisto liittää tämän hakemukselle.

  • Muita asiakirjoja hankkeen laatu huomioon ottaen.

Tekninen keskus
Lautatarhankatu 7 A
86300 Oulainen

Rakennustarkastaja
Siiri Mattlar
p. 044 4793231
siiri.mattlar@oulainen.fi