Astra Zenecan rokotteiden antoa jatketaan 

Astra Zenecan rokotteiden antoa jatketaan                  29.3.2021

THL:n ilmoituksen mukaisesti myös Oulaisissa jatketaan koronavirusrokotuksia käyttäen valmistetta Covid-19 Vaccine Astra Zeneca.

Lääketurvallisuusviranomaisten selvityksissä epäiltyjä laskimotukostapahtumia ei ole lainkaan esiintynyt yli 65-vuotiailla, joten rokotuksia voidaan jatkaa tämän ikärajan ylittävillä henkilöillä. Alle 65-vuotiaille ei Astra Zenecan rokotetta voida edelleenkään antaa. Kyseisen rokotteen saatavuus on viime aikoina ollut heikohko, joten pienten varastojen loppuun käyttämisen jälkeen meille ei ole toistaiseksi tulossa uusia eriä tätä rokotetta. Viranomaisselvitykset laskimotukostapahtumia koskien 65 ikävuotta nuoremmilla henkilöillä jatkuvat. Mikäli THL tekee käyttöikärajaan muutoksia, tiedotamme käytäntöjen muutoksista erikseen.

Vaikka edelleen on voimassa sääntö, ettei yksittäinen kansalainen voi valita mitään tiettyä rokotevalmistetta itselleen, otamme kuitenkin huomioon sen tosiseikan, että jotkut eivät halua tätä rokotetta ottaa. Jos ajanvarausta tehdessä henkilö kieltäytyy Astra Zenecan rokotteesta ja ajanvarauskirjoilla on antaa aika muun rokotteen antoon, voidaan muun rokotteen pistoa varten aika antaa. Mikäli tarjolla on aikoja vain Astra Zenecan rokotteelle, pyydämme tällaisessa tapauksessa henkilöä soittamaan uudelleen ajanvarausnumeroon myöhemmin tai varaamaan aika sähköisestä ajanvarauksesta (jonka kalentereihin tulee tieto käytettävästä valmisteesta), kun se on saatu käyttöön.

Oulaisten kaupunki
Johtava lääkäri Harri Pennanen