Kaupunginvaltuuston kokous 26.5.2021

OULAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS pidetään keskiviikkona 26.5.2021 kello 17.30 Oulaisten yläkoululla.

Koronaepidemian aikana yleisö voi seurata kaupunginvaltuuston kokouksia vain sähköisesti internetin välityksellä (tästä linkistä).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Oulaisten kaupungin kotisivuilla.


Oulaisissa 17.5.2021

Kai Pajala
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tiedote koronarokotuksista

TIEDOTE Koronarokotuksista                   14.5.2021

 

Oulaisten kaupungin toimesta rokoteannoksia on annettu 3339 kpl, joista ensimmäisiä annoksia 3077 kpl ja tehosteita 262 kpl. Rokotuksen ensimmäisen annoksen ovat saaneet THL:n määrittelemistä rokotusryhmistä kokonaisuudessaan ryhmät 1.2, 1.3 ja 1.4 (akuuttiosaston, päivystyksen ja näytteenoton henkilökunta sekä tehostetun palveluasumisen asukkaat ja henkilökunta). Näyttää siltä, että kaikki halukkaat yli 70-vuotiaat ja suuri valtaosa halukkaista 50-69-vuotiaista alkaa olla Oulaisissa rokotettu.

14.5.2021 alkaen laajennettiin ensimmäisten rokoteannosten antaminen vuonna 1981 ja sitä ennen syntyneisiin. Myös tätä vanhempien ikäryhmien sekä THL:n riskiryhmiin kuuluvat, jotka eivät ole 1. annosta saaneet, ovat edelleen tervetulleita rokotukselle.

Järjestetyt rokotukset kansalaisille ovat sujuneet itse rokotustapahtumien osalta hyvin. Oulaisten kaupunki ja sen terveydenhuolto haluavat kiittää kaupungin asukkaita aktiivisuudesta rokotteen ottamisessa.

Tällä hetkellä tilastointiemme mukaan paikkakunnan 80-89-vuotiaiden asukkaiden rokotuskattavuus on 87,5 %. 70-79-vuotiaiden asukkaiden rokotuskattavuus on 88,5 %. 60-69-vuotiaiden rokotuskattavuus on 79,5 %. 50-59-vuotiaiden rokotuskattavuus on 45,4 %, mutta ryhmän rokotukset ovat vielä kesken.

Rokoteaineiden toimitus on koko rokotusten ajan ollut hyvin lyhyellä aikajänteellä toimivaa ja toimitusmääriä on muokattu jakelijan toimesta myös jo varmistettujen toimitusilmoitusten jälkeen. Tällä hetkellä meillä on tieto toimituksista vain noin kaksi viikkoa eteenpäin.

Järjestämme nyt rokotukset pääosin virka-aikaan Oulaisten jäähallin kahviotiloissa.

Sähköinen ajanvaraus rokotusaikojen varaamista varten toimii hyvin ja ensisijaisesti suosittelemme käyttämään sitä. Aikoja voi varata osoitteesta http://ajanvaraus.oulainen.fi

Ohjeet sähköisen ajanvarauksen tekemiseen löydät ajanvaraussivustolta. Ajanvarauskalentereissa on tieto käytettävästä rokotevalmisteesta ja rokotuspaikasta.

Puhelinajanvaraus on myös sähköisen ajanvarauksen rinnalla käytössä numerossa 044 4793 444.

Tehosteannoksen saamista varten ei voi tehdä ajanvarausta. Lähetämme tehosteannoksen antoa varten ajanvarauskirjeen postissa! Mikäli annettu aika ei käy, olkaa yhteydessä puhelimitse rokotusajanvaraukseen, numero yllä.

 

Tällä hetkellä rokotusaikaa voivat varata mRNA-rokotteelle (Comirnaty/Covid-19 Vaccine Moderna):

-  henkilöt, joiden syntymävuosi on 1981 tai sitä ennen (ilman vakavalle koronavirustaudille altistavaa sairautta tai tilaa).

- henkilöt, joiden syntymävuosi on 2005 tai sitä ennen, jos henkilöllä on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti tai voimakkaasti altistava sairaus tai tila, eli ryhmä 1:n tai ryhmä 2:n listauksesta jokin sairaus tai tila. Comirnaty-rokotteella on myyntilupa 16 vuoden iästä lähtien (ennen rokotusta on 16 vuoden ikä tultava täyteen).

Ryhmän 1 sairaudet tai tilat:
- tehty elinsiirto tai kantasolusiirto
- aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
- vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
- vaikea krooninen munuaissairaus
- vaikea krooninen keuhkosairaus
- lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
- Downin syndrooma

Ryhmän 2 sairaudet tai tilat:
- jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
- vaikea sydänsairaus (esim. sydämen vajaatoiminta, pelkkä verenpainetauti ei kuulu tähän)
- hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
- immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
- vaikea krooninen maksasairaus
- tyypin 1 diabetes
- lisämunuaisten vajaatoiminta
- uniapnea
- psykoosisairaus
- painoindeksi yli 40

 

Tehosteannos Vaxzevrian (vanha nimi Covid-19 Vaccine Astra Zeneca) saaneille yli 65-vuotiaille annetaan Vaxzevrialla.

Joillekin alle 65-vuotiaille ehdittiin pistää Vaxzevriaa ennen käyttöikärajoitusta. Heille pistetään tehosteannos THL:n ohjeiden mukaisesti Comirnaty-rokotteella.

Oulaisten kaupungin terveydenhuollon henkilöstö tekee parhaansa, jotta kaikki halukkaat saavat rokotteen niin pian kuin mahdollista.


Oulaisten kaupunki

Harri Pennanen
Johtava lääkäri

TIEDOTE Koskien koronarokotusajanvarausten ikäryhmiä

TIEDOTE Koskien koronarokotusajanvarausten ikäryhmiä                 14.5.2021

 

Koska v. 1971 ja sitä ennen syntyneistä halukkaista on erittäin suuri osa jo saanut 1. koronarokoteannoksen tai ajan rokotukseen, laajennetaan tällä päivämäärällä ajanvaraus koskemaan v. 1981 ja sitä ennen syntyneitä (myös ilman riskiryhmää).

Tervetuloa rokotukselle!

Edelleen v. 2005 ja sen jälkeen syntyneet THL:n riskiryhmiin kuuluvat voivat varata ajan 1. annokselle.

Myös kaikki aiemmin rokotusvuorossa olleisiin ikäryhmiin kuuluvat, 1. annosta vielä vaille jääneet ovat tervetulleita rokotukselle!

Sähköisen ajanvarauksen nettisivuilla tiedot eri ikä- ja riskiryhmien rokotusajanvarauksista ovat luettavissa aina parhaiten ajantasaisina.

Kuntalainen, kerro mielipiteesi - vaikuta kuntasi digipalveluihin!

Kuntalainen, kerro mielipiteesi - vaikuta kuntasi digipalveluihin!

Anna kolme minuuttia ajastasi ja vastaa lyhyeen kyselyyn. Näin olet mukana vaikuttamassa kotikuntasi tai mökkikuntasi sähköisten palvelujen kehittämiseen. Kyselyyn pääset klikkaamalla tätä linkkiä. Kysely on auki 31.5. asti.

Pitäisi hoitaa… lapsen päivähoitopaikan hakeminen, tennisvuoron varaus tai antaa palaute kunnalle hyvin hoidetuista hiihtoladuista. Kuulostaisiko hyvältä, että löytäisit palvelut kootusti yhdestä paikasta ja voisit tehdä hakemukset ja antaa palautteen kotisohvalta käsin? Kunta-Akkuna – hankkeessa rakennetaan Akkuna-portaali, johon kootaan kaikki hankkeessa mukana olevien kuntien sähköiset palvelut. Lisäksi hankkeessa sähköistetään kuntien palveluja ja tehdään ne helpommin tavoitettavaksi kuntalaiselle. Tämä tarkoittaa sinulle nopeampaa ja joustavampaa asioimista.

Vastaa kyselyyn ja kerro mitä kotikuntasi tai mökkikuntasi palveluja sinun mielestäsi tulisi sähköistää. Annat Kunta-Akkuna – hankkeelle arvokasta tietoa kuntien sähköisten palvelujen kehittämistyöhön.

Lisätietoa Kunta-Akkuna – hankkeesta löydät hankkeen kotisivuilta www.kunta-akkuna.fi

Hankkeessa mukana olevat kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Muhos, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Sievi ja Ylivieska.

KuntaAkkuna logo

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa maakunnan perinnemaisemakohteiden inventointia vuonna 2021. Päivitysinventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä esimerkiksi niittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman palautumisena.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet.

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020 inventointeja tehtiin rannikolla ja sisämaassa. Vuonna 2021 inventointeja tehdään pääasiassa sisämaassa. Inventoinnit toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden maanomistajille ja hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta ja nykyisestä hoidosta. Kohteilla kartoitetaan kasvillisuutta ja puustoa. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Marika Lax, marika.lax@ely-keskus.fi, puh. 0295038366 ja Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh. 0295037007. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

________________________________________________________________________________________________

Sosiaalisessa mediassa aiheesta voi kirjoittaa lyhyemmin kuvan kera (viestin liitteenä muutama kuvaehdotus) viitaten laajempaan tiedotteeseen asiasta, esim:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi perinnemaisemia kesällä 2021. Tavoitteena on päivittää tietoja perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista. Niitto ja karjan laidunnus pitävät niittykasvillisuuden monille kasvi- ja lintulajeille sopivan matalakasvuisena. Lajien ja luontotyyppien kirjon ohella perinnemaisemat tarjoavat monenlaisia ympäristöhyötyjä, kuten pölyttäjäpalveluja. Inventoinnit toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa.

________________________________________________________________________________________________

Lampaita
Kuvaaja Marika Laurila

Kaupunginviraston kesäaika

OULAISTEN KAUPUNGINVIRASTON KESÄAIKA

Oulaisten kaupunginviraston toimistot jatkavat asioinnin rajoituksia koronaviruksen aiheuttaman tartuntariskin johdosta 31.8.2021 saakka.

Toimistot ovat suljettuna kokonaan vuonna 2021 seuraavat perjantait (14.5., 4.6., 11.6. ja 18.6.) sekä heinäkuussa neljä viikkoa (5.-30.7.).

Muiden toimipisteiden aukioloajat ja mahdolliset muutokset löytyvät kotisivuilta os. www.oulainen.fi

Oulaisissa 10.5.2021
OULAISTEN KAUPUNKI

_____________________

 

RAKENNUSVALVONNAN KESÄSULKU 

Rakennusvalvonta on suljettu 5.–30.7.2021. Tänä aikana myöskään katselmuksia ei suoriteta.  Rakennusvalvonta muistuttaa varaamaan katselmusajan hyvissä ajoin ennen sulkua. 

4.6.2021 mennessä jätetyt lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen kesäsulkua. 

Hakemuksen liitteineen voi jättää myös sähköpostitse:  veijo.hemmila@oulainen.fi tai sonja.lamsa@oulainen.fi 

Rakennustarkastaja  Veijo Hemmilä 
p. 044 4793231 

 

Koronarokotusten sähköinen ajanvaraus avautunut 6.4.2021

Olemme Oulaisissa avanneet sähköisen ajanvarauksen rokotusaikojen varaamista varten. Aikoja voi varata osoitteesta https://ajanvaraus.oulainen.fi

Ohjeet sähköisen ajanvarauksen tekemiseen löydät ajanvaraussivustolta. Ajanvarauskalentereissa on tieto käytettävästä rokotevalmisteesta ja rokotuspaikasta.

Tällä hetkellä rokotusaikaa voivat varata mRNA-rokotteelle (Comirnaty/Covid-19 Vaccine Moderna):

 • henkilöt, joiden syntymävuosi on 1961 tai sitä ennen (ilman vakavalle koronavirustaudille altistavaa sairautta tai tilaa).
 • henkilöt, joiden syntymävuosi on 2005 tai sitä ennen, jos henkilöllä on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti tai voimakkaasti altistava sairaus tai tila, eli ryhmä 1:n tai ryhmä 2:n listauksesta jokin sairaus tai tila. Comirnaty-rokotteella on myyntilupa 16 vuoden iästä lähtien (ennen rokotusta on 16 vuoden ikä tultava täyteen).

Tällä hetkellä rokotusaikaa voivat varata Astra Zenecan rokotteelle:

 • henkilöt, jotka ovat täyttäneet 65 ikävuotta ennen rokotustapahtumaa, riippumatta siitä, onko henkilöllä vaikean koronavirustaudin riskitekijöitä vai ei.

Omakotitonttien tarjouskampanja sekä määräaikainen kampanja vesi-, viemäri sekä kuituliittymien liittymismaksuista

Kaupunginvaltuuston päätöksen 31.3.2021 mukaisesti Etelärannan ja Miettimäen kaupunginosien omakotitontit myydään tarjouksella 1000,00 €/tontti. Tarjous on voimassa 30.6.2023 saakka.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti määräaikaisesta kampanjasta ajalle 1.5.2021 - 15.8.2022. Kampanjan aikana kaupunki maksaa vesi-, viemäri- ja kuituliittymän liiittymismaksun (yht. 3708 €). Kampanja koskee koko kaupungin alueen uusia omakotitalorakennushankkeita. Tonttikauppa kaupungin tonteista tulee tehdä 1.5.2021 - 15.8.2022 välisenä aikana ja rakennuslupa uudesta asuinrakennuksesta on jätettävä 31.12.2022 mennessä.

Kirjaston omatoimiaikojen asiakaskysely

Oulaisten kaupunginkirjaston asiakaskysely omatoimikirjastopalvelusta

Omatoimikirjaston sisäänkirjautumisyksikkö Ei toiminnassa vielä
Sisäänkirjatumisyksikkö ei ole vielä toiminnassa.

Omatoimikirjastopalveluilla tarkoitetaan sellaisia kirjastopalveluita, joita asiakas käyttää omatoimisesti varsinaisten asiakaspalveluaikojen ulkopuolella.

Omatoimiajalle kirjaudutaan kirjastokortilla ja PIN-koodilla kirjaston etuoven seinässä olevalta päätteeltä. Omatoimiaikana koko kirjastosali on käytössäsi.

Omatoimikirjastopalvelut laajentavat aukioloaikoja. Asiakaspalveluajat pysyvät samana. Kyselyssä on henkilökunnan ehdotus tai/ja voit ehdottaa muita omatoimiaikoja.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Mikäli haluatte osallistua arvontaan, niin jättäkää yhteystietonne kyselyn lopussa.

Klikkaa asiakaskyselyyn tästä linkistä https://forms.gle/7QapZXvYxRHZe4Vm9

TIEDOKSENNE
Koko kirjastosalin avaavaa omatoimipalvelua on asennettu jo pitkin kevättalvea. Henkilökunnan työtila suljetaan vielä pois kirjastosalista rullaseinämällä. Seinämän asennus on toukokuun viimeisellä viikolla. Samaan aikaan asennetaan uusi palvelutiski. Saattaa olla, että joudumme pitämään silloin kirjaston yhden päivän kiinni. Palautuskäytännöt muuttuvat, kun kirjasto saa uuden palautuslinjaston. Omatoimikirjaston laitteiden ja ohjelmien hankintaan on saatu valtionavustus.

Näin kirjastopalvelujen saavutettavuus paranee Oulaisissa. Toivomme, että omatoimikirjastosta on paljon iloa ja hyötyä.
Henkilökunnan työt eivät tästä vähene, vain lisääntyvät ja osaltaan muuttuvat. :)

Kirjasto kaksi viikkoa kiinni - syntyy Joki-kirjastot

OULAISTEN KIRJASTO ON SULJETTU 10.5.-23.5.2021
"Joki-kirjastojen logo"

Joki-kirjastojen toiminta alkaa 24.5.2021

Kiri- ja Tiekkö-kirjastot sekä Reisjärven kirjasto toimivat 24.5.2021 alkaen yhdessä Joki-kirjastoina. Tietokantojen yhdistämisen vuoksi Kiri-kirjastot (Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva) ja Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi, Ylivieska) ovat suljettuina 10.-23.5.2021. 
 

Palautusluukku on suljettu

Sulkuajalle osuvat lainojen palautuspäivät ja varausten viimeiset noutopäivät siirtyvät automaattisesti sulun yli. Palautuksia ei sulun aikana oteta vastaan Tiekkö-kirjastoissa. Lainat ehtii palauttaa kirjastoon sen jälkeen, kun kirjastot avaavat ovensa 24.5. Sulkuajalta ei tule maksuja.
 

Vanhat kirjastokortit toimivat

Nykyiset kirjastokortit ja PIN-koodit toimivat myös Joki-kirjastoissa. Jos asiakkaalla on ollut kirjastokortti useampaan alueen kirjastoon, kannattaa käydä asiakaspalvelussa poistattamassa ylimääräiset asiakastiedot.


Myöhästymismaksut historiaan

Joki-kirjastojen yhteiset käyttösäännöt astuvat voimaan 24.5. Joki-kirjastot eivät peri myöhässä palautetusta aineistosta lainakohtaisia myöhästymismaksuja, mutta lähetettävät muistutukset ovat maksullisia. Asiakaskohtaisia maksukattoja ei ole. Ennen 24.5. kertyneet maksut peritään niiden syntymisaikaan kirjastossa voimassa olleiden käyttösääntöjen mukaan.
 

Verkkokirjasto joki.finna.fi avautuu 31.5.2021

Nykyiset verkkokirjastot poistuvat käytöstä 10.5. Joki-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto osoitteessa joki.finna.fi avautuu 31.5. Sulun aikana ei ole mahdollista uusia lainoja, eikä tehdä varauksia. Joki-kirjastojen asiakkailla ei ole mahdollisuutta käyttää alueellisen eKirjaston aineistoja sulun aikana.
 

Seutukuljetukset jatkuvat kirjastojen välillä

Yhdistymisen jälkeen Tiekön, Kirin ja Reisjärven asiakkailla on käytössään alueen kaikkien kirjastojen kokoelmat yhdellä kirjastokortilla. Varaukset ja seutulainat ovat maksuttomia. Joki-kirjastojen toiminta-alueella on reilut 82 000 asukasta, joita palvelee yli 60 kirjastoalan ammattilaista. Joki-kirjastoilla on 18 toimipistettä ja 6 kirjastoautoa.

Kirjastojen väliset seutukuljetukset jatkuvat entiseen tapaan vuoden 2021 loppuun. Uudet kuljetusreitit suunnitellaan ja kuljetukset kilpailutetaan syksyn aikana. Seutukuljetus toimii 2022 alusta yhtenäisesti koko Joki-kirjastojen alueella.

Kartta Joki-kirjastojen kunnista
Kuusitoista toimipistettä käytössäsi samalla kirjastokortilla (Tiekkö, Kiri ja Joki-kirjastokortit). Tervetuloa
Kartta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoryhmistä
Joki-kirjastot (sininen), Outi-kirjastot (punainen), Kainet-kirjastot (vihreä) ja Sotkamo (violetti).

Koronan vaikutus kirjastopalveluihin


Oulaisten Korona-tiedotteet osoitteessa https://www.oulainen.fi/koronavirussuositukset.

TILANNE 28.4.2021
Kirjasto on normaalisti auki

OULAISTEN KAUPUNGINKIRJASTON AUKIOLOAJAT

MA klo 12-20

TI klo 12-20

KE klo 10 - 20

TO klo 12-20

PE klo 12-20 

LA klo 11-15

 

OMATOIMIAIKA LEHTILUKUSALISSA klo 09-12.
lehtilukusalissa voi asioida Väinölänsuvannon kulman ovesta ma-ti ja to-pe klo 09-12. Varauskärry ja lainausautomaatti ovat käytettävissäsi.

 

Maskeja jaetaan vähävaraisille joka päivä kirjaston aukioloaikoina. 

 

Käyttösääntöjä koronaepidemiasta johtuen:

 • Vältämme lähikontakteja ja noudata 2 metrin turvavälejä. Seurueet eivät saa muodostaa tukkeumia kirjastosalissa liikkumisessa tai olla esteenä muille asiakkaille kirjastoasioinnissa.
 • Maski oltava yläkoululaisilla ja sitä vanhemmilla.
 • Käytössäsi on tulostustietokone nopean asioinnin periaatteella. Varaa käyttöaika asiakaspalvelusta ja saat kertakäyttöhanskat tietokoneen käyttöä varten. Nettiaikaa ei myönnetä, muutoin kuin hyvin perustellusta syystä.
 • Noudata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita (THL): älä tule oireisena julkiselle paikalle
 • Pelihuone on suljettu
 • Harrin huone: tutkijatilan voi varata kirjastokortilla vain tarpeeseen, ei oleskelua. Vain yksi käyttövaraus päivää kohden.

Kirjastolla poistomyynti

Helmikuun suuri poistomyynti on alkanut 8.2.2021 klo 12 Pelihuoneella.

Perinteisesti poistamme alkuvuodesta suuren erän aikakausilehtiä.

 • Aikakauslehdet 10 senttiä
 • Aikuistenkirjat 1 €
 • Lasten- ja nuortenkirjat 50 senttiä

Kirjaston tulee vuosittain poistaa vähintääkin sen verran aineistoa, kun vuodessa hankitaan uutuusaineistoa. Suositus on 8 % kokoelmasta, mikä tarkoittaisi yli 6000 kpl vuodessa. Ostamalla poistoaineistoa ja maksamalla muistutusmaksusi rahoitat samalla kirjaston toimintaa.

Keskiviikkoisin Pelihuoneella on klo 10-12 Ikäihmisten neuvontapiste. Silloin poistomyyntitilassa ei voi käydä.

Päivystysapu 116117 -palvelu

Päivystysapu 116117 -palvelu otettu käyttöön tammikuun alussa

​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on otettu 4. tammikuuta 2021 käyttöön yksi päivystysavun puhelinnumero.

Päivystysapu 116117 -palvelusta voi kysyä neuvoja äkillisiin, päivystyksellisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin ympäri vuorokauden. Neuvoja voi kysyä puhelimitse tai tekstipalveluna.

Päivystysapu 116117 on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä neuvonta- ja ohjauspalvelu, jossa puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset. He tekevät arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta paikalliset ohjeistukset huomioiden.

Kaikki maakunnan asukkaat soittavat tähän yhteen päivystysnumeroon silloin, kun oma terveysasema on kiinni. Päivystysapu auttaa kansalaisia äkillisissä sosiaalisissa ja terveydellisissä ongelmissa, mutta ei hätätilanteissa. Hätätilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112.

Palvelu toimii ympärivuorokautisesti, mutta asukkaiden toivotaan virka-aikaan ottavan ensisijaisesti yhteyttä omaan terveysasemaansa hoidon tarpeen arvioimiseksi.

Puhelinpalvelusta saa myös yleisempää neuvontaa ja ohjausta päivystyksellistä hoitoa vaativiin oireisiin, ohjeita itsehoitoon sekä ohjausta sosiaalihuollon palveluiden piiriin.

Palvelu korvaa aiemmin käytössä olleet Oulun seudun yhteispäivystyksen ja Oulaskankaan sairaalan terveysneuvonnan numerot 4. tammikuuta alkaen. Palvelun sisällössä ei tapahdu muutoksia, vain neuvonnan puhelinnumero muuttuu.

Niille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta on tarjolla tekstipalvelu. Sen tuottamisesta valtakunnallisesti vastaa HUS Uudenmaan Päivystysapu 116117.

Päivystysapu-palvelun tavoitteena on ohjata asukas oikeaan aikaan oikean avun piiriin. Se tukee asukasta omatoimisuuteen ja auttaa löytämään ratkaisuja sote-palvelujärjestelmän ja ammattilaisten avulla. Tilanteessa, jossa ammattilaisen apua ei sillä hetkellä tarvita, asukas voi saada luotettavat ja ajantasaiset toiminta- ja/tai hoito-ohjeet.

Neuvonta aloitetaan puhelinpalveluna, mutta näiden rinnalle kehitetään omaa digikanavaa, jotta monikanavainen palvelu tukisi paremmin esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys

Tiedote 1.2.2021 alkaen

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä saa apua elämän äkillisiin kriisitilanteisiin. Yksikkö huolehtii tilanteista, jotka vaativat sosiaaliviranomaisen välittömiä toimenpiteitä sekä antaa akuuttia kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa.

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee seuraavissa kuntayhtymissä tai kunnissa: Peruspalveluyhtymä Kallio (Ylivieska, Nivala, Sievi, Alavieska), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki), Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Kalajoki/ Merijärvi, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pyhäntä), Oulainen, Siikalatva ja Kärsämäki

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa alueella asuvia ja alueella oleskelevia välittömissä ja akuuteissa tilanteissa. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, stävä. Palvelut ovat maksuttomia. Yksikkö on avoinna virka-ajan jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä.

 

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa myös viranomaisille konsultaatio- ja virka-apua erilaisissa äkillisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella.

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys, puh. 044 4793 644

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa yhteyden myös soittamalla yleiseen hätänumeroon 112


Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys tarjoaa puhelinneuvontaa, ohjausta ja myös paikan päälle tulevaa apua äkillisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella. Ota yhteyttä, kun sinulla on

 • Huoli lapsen tai nuoren olosuhteista, ja kiireellisen hoidon- ja huolenpidon tarpeen arviointi
 • lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai alaikäinen on päihtyneenä tai rikoksentekijänä
 • Lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteet
 • Huoli vanhuksen tai vammaisen henkilön selviytymisestä kotona
 • Muussa sosiaalisen hädän tilanteessa, jotka vaativat kiireellistä apua

Kriisityö

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa akuuttia kriisiapua äkillisissä traumaattisissa kriisitilanteissa. Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä ja yllättävää tapahtumaa, johon ei ole voinut varautua. Elämänkriiseissä annamme neuvontaa ja ohjaamme sopivaan palveluun. Ota yhteyttä, kun kohtaat äkillisen kriisitilanteen kuten:

 • Läheisen äkillinen kuolema
 • Läheisen itsemurhayritys
 • Väkivallan tai vakavan rikoksen kohteeksi joutuminen
 • Oma tai läheisen vakava sairastuminen
 • Onnettomuudet (esim. tulipalo)

Palveluauton aikataulut

Elokuusta alkaen Oulaisissa liikennöi kaksi palveluautoa.

Aikataulut tästä linkistä.

Palveluauto on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Auto poikkeaa tarvittaessa pääreitiltään ja hakee asiakkaan pihasta, mikäli hänellä on vaikeuksia päästä pääreitin varteen. 

Auton reitistä kysyttäessä ja poikkeamistarpeesta olkaa suoraan yhteydessä auton kuljettajaan edellisenä päivänä klo 8.00-16.00. Numero 045-7834 5948.