Esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2022

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (PoL 26 a §).

Syksyllä 2022 esiopetuksen aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Esiopetuksen ilmoittautumisaika on 1.-11.2.2022 välisenä aikana Wilman sähköisellä lomakkeella. Ohjeet ilmoittautumisesta on postitettu huoltajille 26.1.2022.  

Mikäli ilmoittautuminen Wilman sähköisellä lomakkeella ei ole mahdollinen, ilmoittautuminen tehdään Oulaisten kaupungin kotisivulta tulostettavalla lomakkeella. Lisätietoja numerosta 044 4793 243.

 

PERUSOPETUKSEN 1. LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Vuonna 2015 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2022 syksyllä.

1. luokalle ilmoittaudutaan 1.-11.2.2022 välisenä aikana Wilman sähköisellä lomakkeella.

Mikäli ilmoittautuminen ei ole mahdollista Wilmassa, ilmoittautuminen tehdään sivistystoimistoon puh. 044 4793 243.

Mahdolliset koulun aloittamista koskevat lykkäysanomukset ja ennenaikaista koulun aloittamista koskevat anomukset tulee jättää sivistystoimistoon mahdollisimman pian.