Ilmoitus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesta laajemmasta kuulemisesta koskien rakennuslupahakemuksia neljän tuulivoimalan rakentamiseen kiinteistöille 563-402-8-62 ja 563-402-89-1

Rakennusluvilla haetaan voimaloiden enimmäiskorkeuden muutosta osayleiskaavan mukaisesta 230 metristä 240 metriin.

Linkki hakemusasiakirjoihin