Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava

Oulaisten kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 16.1.2019 § 4 käynnistää Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Yhdistetty yleiskaavan osallistumis‑ ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kuulemista varten 23.1.2019 – 28.2.2019 välisenä aikana teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.oulainen.fi/vireilla-olevat-kaavoitushankkeet sekä ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/karahkantuulivoimayva.