Koirapuiston sijoitusvaihtoehtojen nähtävilläpitäminen

Koirapuiston sijoitusvaihtoehdot pidetään nähtävillä ja kommentoitavissa 29.10. - 18.11.2018 välisen ajan.