Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021–2022 hakuaika 15.3.—15.4.2021

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021-2022 hakuaika 15.3.-15.4.2021

Sivistystoimi järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Jauhinkankaan ja Juho Oksan kouluilla. 

Kerhoihin voidaan ottaa 15 oppilasta/koulu. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Etusija annetaan 1. luokkien oppilaille.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen koulupäivää ja sen jälkeen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

● tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
● tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
● edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
● ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
● tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
● mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Kerhot ovat toiminnassa aamuisin klo 8–10 ja iltapäivisin klo 12–16 välisinä aikoina.

Kerhossa tarjotaan aamupäivällä ja iltapäivällä välipala.

Kerhomaksu on 80 € /kalenterikuukausi riippumatta siitä, kuinka monena päivänä oppilas osallistuu kerhoon. Kerhomaksu puolitetaan siinä tapauksessa, jos oppilas osallistuu kerhoon enintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa.

Kerhomaksua ei peritä, jos oppilaan sairaus kestää koko kalenterikuukauden. Jos oppilas ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta eli 40 €.

Vanhemmat vastaavat mahdollisesta oppilaan kuljetustarpeesta.

Hakemuslomakkeita on saatavana Oulaisten kaupungin nettisivuilta Lomakkeet välilehdeltä. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Wilmassa Lomakkeet välilehdellä olevalla lomakkeella. Hakemukset pyydetään toimittamaan hakuajan puitteissa sivistystoimistoon. Lisätietoja saara.komulainen@oulainen.fi ( voit jättää viestillä soittopyynnön sähköpostiini).

SIVISTYSTOIMISTO