Kouluverkkoselvityksen laatiminen käynnistyy

Kouluverkkoselvityksen laatiminen käynnistyy

Oulaisten kaupunginhallitus on 16. tammikuuta päättänyt, että osana esi- ja perusopetuksen suunnitelmaa 2024–2028 kaupungille laaditaan kouluverkkoselvitys, ja nimennyt asiaa valmistelemaan työryhmän. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli 25.1. kouluverkkoselvityksen kevään aikataulusuunnitelmaa.

Kaupunginhallituksen toimesta kouluverkkotyöryhmän jäseniksi valittiin Ari Sarpola (puheenjohtaja), Saara Komulainen (sihteeri), Sari Myllykoski-Hanhela, Veli Tirilä, Hannu Yppärilä ja Mika Antikka sekä asiantuntijaksi Jarmo Mäkinen. Koulunjohtajat ovat lisäksi nimenneet keskuudestaan Kati Punkerin työryhmään asiantuntijaksi 18.1. Kouluverkkotyöryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27.1. Kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta kesäkuussa 2023. Kaupunginhallitus on linjannut, että kouluverkkoselvityksen valmistelun aikana on painotettava vahvasti osallisuutta ja viestintää.

 Kouluverkkoselvityksen kevään 2023 aikataulusuunnitelma:

25.1.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa

27.1.

Kouluverkkotyöryhmä kokoontuu

30.1.

Kaupunginhallitukselle info kouluverkosta 30 min

6.2.

Koulujen henkilökunnalle tarkoitettu infotilaisuus Juho Oksan salissa

Viikko 11 (13.–17.3.)

Koulukohtaiset kuulemistilaisuudet Jokiraitin koululla (Matkaniva, Lehtopää), Jauhinkankaan koululla, Petäjäskosken koululla ja Juho Oksan koululla (Juho Oksa, Yläkoulu, Piipsjärvi)

21.3.

Lautakuntaseminaari kouluverkkotyöryhmän kanssa

19.4.

Valtuustoseminaari kouluverkosta

26.4.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esi- ja perusopetuksen suunnitelmasta 2024–2028, joka sisältää myös ensimmäinen kouluverkkoselvityksen

7.6.

Kaupunginvaltuusto päättää esi- ja perusopetuksen suunnitelmasta 2024–2028, joka sisältää myös ensimmäinen kouluverkkoselvityksen