Oulaisten kaupungin tukipaketti

OULAISTEN KAUPUNGIN TUKIPAKETTI

Oulaisten kaupunki maksaa kaupunginhallituksen 30.6.2016 hyväksymien sääntöjen mukaan tukea vuoden 2018 aikana Oulaisista:

  • ensiasunnon hankkineelle 2.000 €
  • lapsiavustusta jokaisesta vuonna 2018 syntyneestä lapsesta 500€
  • jokaisesta, muuttohetkellä alle 12-vuotiaasta Oulaisiin muuttaneesta lapsesta 500 €

Tuet ovat saajalleen veronalaista tuloa ja niistä peritään vero verokortin perusteella, tai sen puuttuessa 60 %.
Tukien hakemisessa noudatetaan jatkuvaa hakua kuitenkin niin, että vuotta 2018 koskevat hakemukset palautetaan viimeistään 16.1.2019.

Hakemustiedosto tekstin alapuolella

Hakemuksen palautus

Oulaisten kaupungintalolle (os. Oulaistenkatu 12) tai lähettämällä postitse osoitteella Oulaisten kaupunki, PL 22, 86301 Oulainen. 

Mainitut tuet maksetaan tämän hakemuksen perusteella vuoden 2019 tammikuun lopussa edellyttäen, että hakuvaatimukset täyttyvät ja tukea hakenut henkilö/tuen kohteena oleva henkilö on henkikirjoitettuna Oulaisissa 31.12.2018. Hakijan täytyy toimittaa tarvittavat liitteet sekä tukihakemus ja verokortti vuodelta 2018. Mikäli tuen maksaminen siirtyy liitteiden puuttumisen vuoksi helmikuulle 2019, on verokortinkin oltava vuodelle 2019. 


Lisätiedot

Oulaisten kaupunki
Elinkeino- ja kehitysjohtaja
Jarmo Soinsaari 044-4793208 jarmo.soinsaari@oulainen.fi