Oulaisten keskusta-alueen kehittämiskyselyn tulokset

Oulaisten kaupungin keskustan alueen kehittämistyö on käynnissä. Kehittämistyö lähtee kuntalaisten tavoitteista ja toiveista, ja kesän ajan on ollut käynnissä kuntalaistakysely keskusta-alueen kehittämisestä. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten kuntalaiset kehittäisivät Oulaisten keskustan aluetta ja mitä he ajattelevat alueen nykytilasta. Vastaajia oli 205. Keskusta-alue sai vastaajilta kouluarvosanaksi 5,9. Aluetta kuvailtiin ankeaksi ja esiin nostettiin erityisesti tyhjillään olevat liiketilat ja huonokuntoiset alueet ja rakennukset.

Oulaisten kaupunginhallitus päätti alkuvuonna 2023 aloittaa Oulaisten kaupungin keskustan kehittämisohjelman sekä palkata ulkopuolisen konsultin, Konsultointi Karhulat Oy:n, viemään asiaa eteenpäin. ”Kuntalaisten antama heikko arvosana keskusta-alueelle osoittaa, että olemme oikealla asialla. Kysely antoi meille arvokasta tietoa kuntalaisten mielipiteistä ja vahvistusta ajatuksillemme”, toteaa arkkitehti ja pääsuunnittelija Matti Karhula Konsultointi Karhulat Oy:sta. ”Tästä saamme myös hyvän vertailukohdan tulevaan – tavoitteena on tietysti, että kehitystyön myötä arvosana saataisiin nousemaan”, hän jatkaa.

Kyselyssä selvitettiin myös, mihin asioihin keskustan alueella kuntalaiset ovat tyytyväisiä. Kiitosta saivat erityisesti keskustan läpi virtaava joki, lyhyet välimatkat, palvelut, liikuntapaikkojen läheisyys ja se, että kaikkialle on helppo kulkea niin autolla kuin kävellenkin. Oulaisten suurimmaksi ylpeyden aiheeksi mainittiin useimmiten kirkko, Penttilän talo, uimahalli, joki, urheilukenttä, perinnekeskus ja sairaalanmäki.

Kuntalaiset haluavat kehittää Oulaisten keskustaa erityisesti siistimällä ympäristöä, elävöittämällä näyteikkunoita ja saattamalla tyhjät tilat käyttöön, lisäämällä penkkejä, roska-astioita ja kukkaistutuksia sekä tuomalla keskustaan lisää toimintaa ja elämää. Palveluista keskustaan toivotaan erityisesti ravintolaa, kioskia ja vaatekauppaa. Pyhäjokeen toivotaan näyttävää valaistua suihkulähdettä, jokivarteen maisemointia, valaistusta, kävelyreittejä ja uimarantaa ja Pyhäjoen yli valaistua kävelysiltaa. Persoonallisina ideoina esitettiin esimerkiksi uittokeksien muotoisia lyhtypylväitä, Noita Nokinenän seikkailupuistoa, labyrinttiä Väinölään ja keskustan kunnostamista vanhanajan kauppamiljööksi.

”Oulaistelaiset tuntevat kotikaupunkinsa heikkoudet ja vahvuudet, ja kuntalaiskyselyssä esiin nousi samoja teemoja kuin työryhmämme sisälläkin. Olemme samaa mieltä siitä, että keskusta-alueella on paljon kehittämiskohteita ja se kaipaa kohennusta. Saimme kaupunkilaisilta myös paljon uusia ideoita ja hyviä ajatuksia. Olemme kiitollisia kuntalaisille, jotka kertoivat mielipiteensä – 205 vastaajaa on hieno määrä!”, arvioi Oulaisten kaupungin tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi.

Keskustan kehittämistyön tavoitteiksi on asetettu kohentaa kaupungin keskusta-alueen kaupunkikuvaa, parantaa alueen toimivuutta ja kehittää ydinkortteleita palveluiden ja asumisen keskittyminä. Kehitystyö etenee Oulaistenkatua pitkin liikenneympyrästä liikenneympyrään, Keskuskadun liikenneympyrästä kohti Ouluntien liikenneympyrää. Ydinkeskusta on yksi merkittävistä alueista, joka muovaa kaupunkikuvaa. Elävä ja elinvoimainen keskusta luo asukkaille ja yrityksille hyvinvointia sekä lisää kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Liitteenä tulosten yhteenveto.