Oulaisten Vesiosuuskunnan ja Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitoksen toiminta-alueet

Tekninen lautakunta on 5.10.2021 päättänyt asettaa Oulaisten Vesiosuuskunnan ja Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitoksen toiminta-aluekartat julkisesti nähtäville Vesihuoltolain mukaisesti 21 vuorokaudeksi, pyytää luonnoksista tarvittavat lausunnot  ja varata alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi.

 

Toiminta-aluekartat asetetaan  julkisesti nähtäville 14.10 – 3.11.2021 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen, Lautatarhankatu 7 A sekä sähköisesti Oulaisten kaupungin internet-sivuille osoitteeseen https://www.oulainen.fi/viemariliikelaitos

 

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 3.11.2021 klo 15.00 mennessä  tekniselle lautakunnalle, osoite lautatarhankatu 7 A,  86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi