Petäjäskosken koulun ja Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön oppilaiden ja henkilökunnan siirron selvitystyön aloittaminen

Petäjäskosken koulun ja Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön oppilaiden ja henkilökunnan siirron selvitystyön aloittaminen

Kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeisen kokouksen 12.6.2024 esityslistalla oli Petäjäskosken koulun ja Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön oppilaiden ja henkilökunnan siirron selvitystyön aloittaminen. Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024–2028 mukaisesti jos 3-opettajaisen koulun oppilasmäärä alittaa 35 oppilasta kahtena vuonna peräkkäin, pitää aloittaa oppilaiden ja henkilökunnan siirtoprosessi. 

31.5.2024 oppilastilanteen mukaan Petäjäskosken koulussa on syksyllä 2024 25 oppilasta ja ennuste syksyn 2025 oppilasmäärästä on 24. Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Petäjäskosken koulun oppilaiden ja henkilökunnan siirron selvitystyö käynnistetään. Selvityksen lähtökohtana on, että koulutyö loppuu Petäjäskosken koululla 1.6.2025. Ensisijaisesti oppilaat siirrettäisiin Jauhinkankaan koululle tai huoltajien niin halutessa Juho Oksan koululle. Selvitystyö on tehtävä ennen vuoden 2025 talousarvion hyväksymistä.

31.5.2024 oppilastilanteen mukaan Jokiraitin koulun Matkanivan yksikössä on syksyllä 2024 33 oppilasta ja ennuste syksyn 2025 oppilasmäärästä on 28. Niin ikään kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön oppilaiden ja henkilökunnan siirron selvitystyö käynnistetään. Selvityksen lähtökohtana on, että koulutyö loppuu Matkanivan yksikössä 1.6.2025. Ensisijaisesti oppilaat siirrettäisiin Juho Oksan koululle tai huoltajien niin halutessa Jokiraitin koulun Lehtopään yksikköön. Selvitystyö on tehtävä ennen vuoden 2025 talousarvion hyväksymistä.