Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Oulainen uudistuu ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Oulaisten kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin 1.8.2020 alkaen. Palveluseteli mahdollistaa varhaiskasvatuspalvelujen ostamisen yksityisiltä toimijoilta. Palveluntuottajiksi voivat hakeutua yksityiset päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit sekä perhepäivähoitajat.


Oulaisten kaupunki ottaa käyttöön palvelusetelin, joka mahdollistaa varhaiskasvatuspalvelujen ostamisen yksityisiltä toimijoilta. Palvelusetelillä tavoitellaan perheille valinnan vapautta, sillä se mahdollistaa yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen käytön entistä laajemmin, kun perhe voi valita hoitopaikan kunnan hyväksymien ja valvomien yksityisten varhaiskasvatuspaikkojen joukosta. Setelin toivotaan parantavan palvelujen saatavuutta sekä monipuolistavan palveluntuotantoa.

Palvelusetelin hinta

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on palveluntuottajalle maksettava kuukausikorvaus eli palvelusetelin arvo. Palvelusetelin arvo saadaan, kun palvelusetelin kattohinnasta vähennetään perheen omavastuuosuus kaupungin asiakasmaksuperusteiden mukaisesti. Palvelusetelin kattohinta Oulaisissa tulee olemaan kokopäivähoidossa alle 3-vuotiaalla 1250 euroa kuukaudessa ja yli 3-vuotiailla 813 euroa kuukaudessa. Perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa kokopäivähoidon kattohinta on 813 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle palvelun hinta ei välttämättä ole sama kuin kunnallisessa palvelussa. Palveluntuottaja ja asiakas tekevät sopimuksen yksityisen varhaiskasvatuspalvelun asiakasmaksun hinnasta.

Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi

Halukkaat palveluntuottajat voivat täyttää hakemuslomakkeen sekä lomakkeessa mainitut liitteet palvelusetelituottajaksi ja toimittaa ne Oulaisten varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty varhaiskasvatuslaissa ja palvelusetelilaissa. Palvelusetelin sääntökirja sekä hakemuslomake varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi löytyvät Oulaisten kaupungin varhaiskasvatuksen internetsivuilta.

Lisätietoja Saija Juusola, varhaiskasvatuksen johtaja 044 4793287, saija.juusola@oulainen.fi

Ari Sarpola, sivistys- ja kulttuurijohtaja 044 4793240, ari.sarpola@oulainen.fi