Yksityisten kiinteistöjen hulevesi- ja jätevesiselvitys

Sahan ja Kostepään kaupunginosissa aloitetaan yksityisten kiinteistöjen hule- ja jätevesiselvitys toukokuussa. Selvitystä jatketaan vuosittain ja kaupunginosittain kunnes koko keskustan alue on kartoitettu.

Kuulutus