Yleisötilaisuus: Rahkakurun tuulivoimapuisto

Rahkakurun tuulivoimapuiston yleisötilaisuus järjestetään 24.4.2024 Merijärven koulun (Merijärventie 106, 86220 Merijärvi) ruokalassa alkaen 16.30 kahvittelulla. Varsinainen tilaisuus klo 17.00 eteenpäin. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä.

Rahkakurun tuulivoimapuiston tuulivoimayleiskaavan laatimiseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on asetettu julkisesti nähtäville. 

OAS on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan, ja mielipiteen siitä voi jättää nähtävilläolon aikana 10.4.-27.5.2024. YVA on nähtävillä 10.4.-10.5 välisen ajan ja siitä vastaa ELY-keskus. Voit perehtyä aiheeseen osoitteessa: https://www.oulainen.fi/rahkakurun-tuulivoimapuiston-osayleiskaava

YVA-ohjelmaa voit seurata osoitteessa www.ymparisto.fi/rahkakurun-tuulivoima-YVA, josta löytyy myös ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumiseen Teamsin välityksellä.

Tervetuloa paikalle!