Käyttäytymisen arvosanan kriteerit

Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa sovelletaan seuraavia kriteereitä

Erinomainen (10)

Oppilas

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön
 • vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin
 • on rehellinen
 • auttaa mielellään ja omatoimisesti muita
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja

Kiitettävä (9)

Oppilas

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä
 • on rehellinen
 • asennoituu myönteisesti koulutyöhön
 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja

 

Hyvä (8)

Oppilas

 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • pystyy ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti
 • on yleensä rehellinen
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja

 

Tyydyttävä (7)

Oppilas

 • tarvitsee merkittävästi aikuisen ohjausta sosiaalisissa tilanteissa
 • kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti
 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti

 

Kohtalainen (6)

Oppilas

 • toistuvasti vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • häiritsee työrauhaa usein
 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin

 

Välttävä (5)

Oppilas

 • ei tule toimeen muiden kanssa
 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin
 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • estää muiden työskentelyn
 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista

 

Hylätty (4)

 • Oppilaan käyttäytyminen on normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta.