Oppilashuollon vuosikello

Jokiraitin koulu

 

 

Päivitetty opettajainkokouksessa 20.8.2020

 

Elokuu

- Uusien työntekijöiden perehdytys

- Koulun vuosisuunnitelman kartoittaminen

- Luokkien ryhmäyttäminen

- Oppilaskuntavaalit

- Edellisen vuoden TEAviisari-kyselyn tulosten läpikäyminen

- Järjestyssääntöjen päivittäminen

- Mahdollisen kummitoiminnan aloittaminen

 

Syyskuu

- Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen

- 5. luokan laajat terveystarkastukset

- MoVe-mittaukset 5. luokalle

- Oppimissuunnitelmien, pedagogisten arvioiden ja HOJKS:ien päivitys (syyslomaan mennessä)

Lokakuu

- Kiusaamiskysely (vk 40), palautus viimeistään viikolla 42

- Valokuvaus

- Vanhempainilta

- Syysloma

 

Marraskuu

- Kouluterveyskyselyjen tulosten läpikäyminen

Joulukuu

- Joulujuhla

- Joululoma

Tammikuu

- 2. ja 6. luokan arviointikeskustelut

- 1. luokan laajat terveystarkastukset

Helmikuu

- Kiusaamiskysely (vk 9), palautus viimeistään viikolla 12

- Yläkoulun kuraattori haastattelee 6. luokan oppilaat

- 6. luokan vanhempainilta yläkoululla

- Esikouluun, kouluun ja ap/ip –kerhoihin ilmoittautuminen

- Kouluvalmiustestit esikoululaisille

Maaliskuu

- Talviloma

- Esikoululaisten siirtopalaverit

- 6-luokkalaisten siirtopalaverit

- Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden yksilölliset siirtopalaverit

Huhtikuu

- Koulutervetyskysely

 

Toukokuu

- Tutustumispäivä

- Palautekysely (vk 21)

- Kevätjuhla

 

Kiva-oppitunnit toteutetaan parillisina vuosina alkavina lukuvuosina. Vanhempainvartit tarjotaan joka lukuvuosi ainakin niille, joilla ei ole arviointikeskustelua. Keväälle ja syksylle sovitaan yhteisöllisen oppilashuollon palaverit.